Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Ra mắt Bắc Lục - Mở Tỉ Võ liên server
Sự kiện tháng 8: Quà tặng Long Châu
Tạm dừng Bang Chiến liên server